Celebrity Marketing

Mass marketing เมืองไทยลงท้ายด้วย Celebrity-endorsement เสมอ นั่นหมายความว่ามันเวิร์ค และนั่นหมายความว่า Mass population ของเรานั่นถูกชักจูงได้ด้วยคนหล่อ สวย ดัง เท่านั้น … อ้อลืมไป มีหวยชาเขียวเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของการตลาดอีกแนวคือ Lottery marketing … สรุปว่าถ้าจะชักจูง Mass market ไทยต้องล่อด้วยความดัง หล่อ สวย หรือโอกาสรวยเร็ว เท่านั้น ถ้าคิดจะทำตลาดกลุ่ม Mass ให้เกาะแนวนี้เอาไว้แล… #สัจธรรมไทยแลนด์