มาฆบูชา วันครบรอบการก่อตั้งองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

วันมาฆบูชาเป็นวันครบรอบการก่อตั้งองค์กรสงฆ์ ซึ่งท่านพุทธโคดม  (พระพุทธเจ้า) ได้ก่อตั้งมากว่า 2,500 ปี เป็นองค์กรที่มีอายุยืนนานที่สุดในโลก แม้บริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็มีอายุหลักร้อยปีเท่านั้น


วันมาฆบูชาเทียบเท่ากับ All-hand meeting ในบริษัทยุคปัจจุบัน อรหันต์ 1,250 รูป (เกือบทุกองค์ เว้นแต่องค์แรกๆที่ท่านส่งไปประกาศศาสนาที่อื่นและไม่ได้กลับมาร่วม เช่นปัญจวัคคีย์ส่วนใหญ่ และภัททวัคคีย์ 30 องค์) มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่แคว้นมคธ

โอวาทปาติโมกข์ซึ่งท่านพุทธโคดมได้กล่าวในวันมาฆบูชานี้ โดยเนื้อหาคือ Mission Vision statement รวมถึง Principle และ Standard Operating Procedure ของศาสนาพุทธและองค์กรสงฆ์ เป็นโอวาทเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีความชัดเจนและเข้มแข็ง โอวาทปาติโมกข์จึงต่างจากหลักธรรมที่เป็นเนื้อหาทฤษฎีอย่างธัมมจักกัปปวัตนสูตรที่ได้แสดงให้ปัญจวัคคีย์ในปฐมเทศนาวันอาสาฬหบูชา

ในที่ประชุมเดียวกันท่านยังได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารให้ชัดเจน มีพระสารีบุตรเป็นมือขวาเปรียบได้กับ COO คือคนที่เทศนาได้เทียบชั้นกับพระพุทธเจ้า และพระโมคคัลลานะเป็นมือซ้ายคอยสนับสนุน

ด้วยเหตุนี้วันมาฆบูชาจึงถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งองค์กรสงฆ์ เพราะก่อนจะถึงวันนี้เรามีเพียงภิกษุเป็นรูปๆแต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

หลังจากนั้นพุทธศาสนาก็เจริญมาตามลำดับจนถึงทุกวันนี้ ผลงานของท่านคือหลักธรรมนี้เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วทุกมุมโลกไม่เว้นคนต่างชาติต่างศาสนา

อ้างอิง: พระพุทธเจ้า ต้นแบบแห่ง innovator

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s