Organization as a Public Transportation

ในโลกธุรกิจ บริษัทก็เหมือนรถคันใหญ่ๆหนึ่ง ผู้ถือหุ้นก็เหมือนเจ้าของรถ ผู้บริหารเหมือนคนขับรถคนที่ถือพวงมาลัย พนักงานและลูกค้าเหมือนผู้โดยสาร

Business School ส่วนใหญ่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดอเมริกันล้วนแต่สอนให้คนขับรถ (ผู้บริหาร) รักษาผลประโยชน์ให้เจ้าของรถ (ผู้ถือหุ้น) เป็นที่หนึ่ง ทั้งๆที่ความจริงแล้วสิ่งที่ถูกต้องคนขับรถ (ผู้บริหาร) ควรจะต้องคำนึงถึงผู้โดยสาร (พนักงานและลูกค้า) ไม่น้อยไปกว่าเจ้าของรถ (ผู้ถือหุ้น) เลย

การเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นบางครั้งก็ยิ่งทำให้ความเพี้ยนนี้มากขึ้นไปอีก ทำให้บริษัทมหาชนต่างมุ่งเน้นแต่กำไรระยะสั้นเป็นหลักแทนที่จะคิดถึงความมั่นคงอย่างถาวรและความสมดุลที่ลงตัวระหว่างผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

คงต้องมี school of thought ใหม่ที่มาแทนที่แนวคิดแบบนี้ในเร็ววัน ใครมีวิธีคิดใหม่ๆมาแทนที่ได้ช่วยกันคิดออกมาให้ใช้เร็วๆนะครับ